ZİHİNSEL GELİŞİM ÖLÇÜMÜ İZMİR

Çocuklar bilişsel, duygusal ve fizyolojik boyutta bireysel farklılıklara sahiplerdir. Aynı zamanda çocukların belirli yaş aralıklarında kazanmaları beklenen bazı fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişim özellikleri vardır. Çocuğun içinde bulunduğu yaşa göre sahip olduğu özellikleri, çocuk hakkında bize ipuçları verir.  Örneğin, bazı çocuklar kendi yaş grubundan daha ileri bir yaşın işlevlerini yapabilirken, bazı çocuklar kendi yaşına uygun olanları yapmakta zorlanabilir.

Zeka testi olarak adlandırılan ölçme araçları; çocuğun öğrenme, anlama, kavrama, yorumlama, ilişkilendirme, soyut düşünme, problem çözme ve planlama gibi bilişsel yeteneklerini ölçmeyi hedefler. Zeka testleri, çocuklardaki üstün zihin gücünü ortaya çıkarılabilirken, aynı zamanda ayırıcı tanı ve teşhis konusunda önemli ipuçları sağlar.

Zeka testi uygulamasının mutlak gerekli görüldüğü bazı durumlar şunlardır:

– Öğrenme Güçlüğü,
– Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
– Akademik Başarısızlık,
– Sınav Kaygısı,
– Okul Fobisi,
– Algılama ve Anlama Güçlüğü,
– İletişim Güçlükleri,
– Okula Uyum Sorunları,
– Özgüven Eksikliği,
– Davranış Problemleri,
– Algılama ve Anlama Güçlüğü,
– Sosyal Kaygılar,

Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-R), 6-16 yaş arası çocukların zeka aralığını, sayısal ve sözel zeka düzeyini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla uygulanan bir zeka testidir.

Türkiye’de uygulanan zeka testleri arasında  geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biridir.

Sözel Zeka Bölümü ve Performans Zeka Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her bölüm kendi içinde 5 alt test barındırır ve böylece birden fazla beceri alanındaki yeteneklerin ölçülmesi hedeflenir.

Sözel Alt Testler, sol beyin yarımküresi işlevleri hakkında bilgi verir. Çocuğun şu  becerileri değerlendirilir:

– Bilgiyi Akılda Tutma ve Geri Üretme,
– Sözel Sentezleyebilme,
– Benzerlikler Kurabilme,
– İfade Becerisi,
– Sözel Muhakeme Becerisi,
– Kısa Süreli Hafıza

Performans Alt Testler, sağ beyin yarımküresi işlevleri hakkında bilgi verir. Çocuğun şu becerileri değerlendirilir:

– Görsel Hafıza,
– Görsel Dikkat,
– Neden-Sonuç İlişkisi Kurabilme,
– Görsel Analiz ve Sentez Yapabilme,
– Parça-Bütün İlişkisi Kurabilme,
– Görsel Bilgi Öğrenme Hızı ve Kısa Vadede Kullanabilme,

Wısc-R testi sonucunda elde edilen IQ skoru, uzmanlar için klinik  değerlendirmede anlam ifade ederken, performans ve sözel  becerilerin alt testlerle değerlendirilmesi, çocuğun zihinsel haritasına erişmeyi sağlar ve bilişsel yetenekleri ile ilgili profil ortaya çıkarır.

Sizlere ve değerli evladınıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız. Evladınızın sayısal ve sözel zeka düzeyi ile, kendisini ifade konusunda yaşıtlarıyla hangi düzeyde olduğunu bilimsel olarak ölçümleyerek, tespit edebiliriz.