DERMATOLOG İZMİR

Dermatoloji, deri ve derinin mukoza hastalıkları, zührevi hastalıklar (cinsel yolla bulaşan hastalıklar), saç ve tırnak hastalıkları ile uğraşan anabilm dalıdır.

Sık karşılaşılan dermatolojik sorunlar; mantar hastalıkları, sivilceler (akne hastalığı), nasırlar, siğiller, kaşıntı, saç dökülmesi, kıllanma, tırnak batması, ekzema, sedef, kurdeşen (ürtiker) ve güneş hasarına bağlı gelişen deri kanserleridir.

Atopik dermatit (sıklıkla çocukluk çağında saptanır), allerjik kontakt dermatit, güneş allerjisi gibi allerjik deri hastalıkları  tanı konulup tedavi edilmektedir.

Dermatokozmetik yaklaşımla deride yaşlılık belirtileri, lekeler, akne izleri ve çatlak tedavileri uygulanmaktadır ve kozmetik danışmanlık verilmektedir.

Güneş bilinci aşılanmaktadır. Zararlarından korunma konusunda hastalar bilgilendirilmektedir.

DERMATOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ:

-Direkt Mikroskobik İnceleme:
Mantar, bakteriyel ve akar enfeksiyonlarında ve saç hastalıklarında hızlı bir tanısal yöntemdir.

-Wood Işığı İncelemesi:
Lekelerde (melazma, doğum lekeleri), ala hastalığında (vitiligo) ve mantar ve bakteriyel enfeksiyonlarda hastalığa özgü renk ile floresans saptanır.

-Dermoskopik İnceleme:
Benlerin (nevüs), damarsal oluşumların ve deri kanserlerinin (malign melanom, bazal ve skuamoz hücreli karsinomlar) dermoskopik  morfolojik incelemesi ile erken tanı ve takip uygulanmaktadır.

-Deri Yama ve Deri Prick Testleri:
Allerjik deri hastalıklarında allerjen madde tespiti veya dışlanması için sırta yama testi (Truetest®), kola prick test uygulanmaktadır.

-Biyopsi:
Dermatolojik muayenenin yeterli olmadığı deri hastalıklarında punch/insizyonel/eksizyonel biçimde lezyonlu deriden parça alınmaktadır.

DERMATOLOJİK CERRAHİ MÜDAHALELER:

-Debridman ve Yara Bakımı:
Yanık,nasır, siğil ve deri ülserlerinde ölü doku temizlenip yara bakımı yapılmaktadır.

-Kriyoterapi (Dondurarak Tedavi)
Siğiller, lekeler, güneş hasarına bağlı gelişen lezyonlarda sıvı nitrojen gazı lezyonlu deriye püskürtülerek uygulanmaktadır.

-Elektrokoterizasyon (yakarak tedavi):
Siğiller, et benleri, güneş hasarına bağlı gelişen kabarık lezyonlarda lezyonlu deri traşlandıktan sonra zemin elektrik akımı ile yakılmaktadır.

-Eksizyon (lezyon çıkartma):
Benler (nevüs), damarsal lezyonlar, deri kanserleri estetik yöntemle çıkartılıp histopatolojik olarak incelenmektedir.

-İntralezyoner Enjeksiyon:
İzlerde (keloid), aknede ve saçkıran (alopesi areata) hastalığında lezyonlu deriye kortikosteroid verilmektedir.

-Botox:
Botox bir bakteriden elde edilen toksindir (Botulinum toksin-tip A). Aşırı terleme (hiperhidroz) hastalığında; topikal tedaviye yanıtsız hastalara el, ayak ve koltuk altı bölgelerine dermis içine uygulanmaktadır. Altı-sekiz ay aralıklarla tekrarlanabilmektedir.

DERMATOKOZMETİK UYGULAMALAR

-Kimyasal Peeling (meyve asitleri (AHA) ile derinin yüzeysel soyulması):
Cilt bakımı, akne ve izleri, yüzeysel kırışıklıklar ve deri kanseri riski taşıyan lezyonlar için uygulanmaktadır.

 

Deri Kanserlerinden sonra önemli hastalıklar arasında bulunan, mantar, akne tedavisi ve takibi, alerjik egzamalar, ben takibi gibi konularda bölümlerimizin uzmanlık alanlarıdır. Tüm hastanelerimizde oluşturulan dermatoloji ekiplerimiz özellikle deri kanserlerinin erken tanı ve tedavisine yönelik oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedirler.
Hizmetlerimiz

KLİNİK KAPSAM

Mantar hastalıkları
Sedef hastalığı (Psoriasis)
Egzamalar
Saç ve tırnak hastalıkları
Frengi, bel soğukluğu gibi zührevi hastalıklar
Deri kanserleri
Doğum lekeleri
Saç dökülmeleri
İlaç alerjileri
Ergenlik sivilceleri
Genetik geçişli deri hastalıkları
Sağlıklı deri bakımı

İşlemler

Akne ve Sebore Tedavisi

Deride yağlanma, kepeklenme ve sivilcelerin tedavisi

Saç Hastalıklarının ve Tüylenme Tedavisi

Saç dökülmesi nedenlerinin araştırılması ve tedavisi
Erkek tipi saç dökülmesinin tedavisi
Saç, mantar hastalıkları ve pelat tedavisi
Aşırı tüylenme nedenlerinin araştırılması
Lazer epilasyon

Derinin Mantar Hastalıklarının Tedavisi

Gövde, kasık ve ayak mantar hastalığının tanısı, tedavisi ve koruyucu tedbirler hakkında hastaların bilgilendirilmesi

Tırnak Hastalıklarının Tedavisi

Tırnağın mantar hastalıkları, kırılma ve tırnak kalınlaşmalarının, tırnak batması ve diğer tırnak hastalıklarının tedavisi

Alerjik Deri Hastalıklarının Tedavisi

Kurdeşen (ürtiker) tedavisi ve nedenlerinin araştırılması
İlaç döküntülerinin tedavisi
Böcek sokmalarının tedavisi
Bebek ve çocuk hastalarda “atopik ekzema” tedavisi
Temas alerjilerinin (kontakt dermatit) tedavisi
Kozmetik alerjilerinin tedavisi
Güneş alerjisi ve tedavisi
Ağız İçi Hastalıkların Tedavisi
Behçet hastalığı, aft, dil mantarı ve diğer hastalıklarının tedavisi

Derinin Paraziter Hastalıklarının Tedavisi

Saç biti, vücut biti ve uyuz tedavisi

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavisi

Tüm cinsel yolla geçen deri hastalıklarının tedavisi
Frengi tedavisi
Cinsel bölgede yerleşen siğil ve uçuk tedavisi

Deri Kanserlerinin Tedavisi

Deri kanserleri hakkında hastanın bilgilendirilmesi
Melanoma teşhisi ve tedavisi

Diğer Deri Hastalıklarının Tedavisi

Sedef hastalığı tedavisi
Hamilelik dönemi ve çocukluk çağı deri hastalıklarının tedavisi
Derinin büllöz (içi sıvı dolu kabarcıkla seyreden) hastalıklarının tedavisi
Deride abse ve diğer iltihabi hastalıkların tedavisi
Derinin viral döküntülü hastalıklarının (kızıl, kızamık, kızamıkçık,su çiceği, zona hastalığı vb) tedavisi

Deri Cerrahisi

Biyopsi alınması ve erken evre deri tümörlerinin çıkarılması
Benlerin ve et benlerinin çıkarılması
Siğil, et benleri ve molluskumda donma tedavisi (Kriyoterapi), yakma (Elektrokoterizasyon) ve Laser tedavileri
Tırnak sorunlarının cerrahi tedavisi
Aşırı Terleme Tedavileri
Tıbbi tedaviler ile aşırı terlemenin azaltılması
Botox uygulamaları
Kozmetik Dermatoloji
Kozmetik ürünlerle oluşan deri sorunlarının tedavisi
Kozmesötik ürün danışmanlığı
Kimyasal peeling uygulamaları

Jessner peeling
TCA peeling
Glikolik asit peeling
AFA peeling
Amelan® peeling

Deri lekelerinin tedavisi

Botilinum toksin ( Botox®, Dysport®) uygulamaları

Kırışıklık tedavisi
Aşırı terleme tedavisi
Dolgu maddesi enjeksiyonları ile krışıklık tedavisi