YÜZ ESTETİĞİ İZMİR

Yüz Germe (Facelift)
Neden uygulanır :

Aslında yaşlanmanın etkilerini azaltıcı bir prosedürdür.Yüz germe işlemi, hastanın gevşeyen veya sarkmış olan yüz derisinin fazlalıklarının alınıp, daha genç bir yüz görünümü kazandırılmasıdır.Yapılacak ameliyat, yaşlanmayı durdurmaz, ama aslında saati geri çevirir. Sıklıkla 40 yaşın üzerindeki erkek ve bayanlara uygulanır.
Operasyon Yöntemi :

Her cerrah ameliyata kendi yöntemiyle yaklaşır. Hangi operasyon şeklinin uygun olduğuna hastanın yaşı, derisinin tipi, yüzdeki ve boyundaki sarkan veya gevşeyen dokulara bağlı olarak klasik yüz germe veya ‘ asma yöntemi ‘ seçilebilir.

Klasik yüz germe operasyonunda; kesilerin yeri ve ameliyatın aşamaları yüzünüzün yapısına ve cerrahınızın tekniğine bağlıdır. Kesi çoğunlukla alındaki saç çizgisinin üzerinden başlar, kulağın önündeki doğal çizgiden (veya kulağın önündeki kıkırdağın içinden) uzar, ve oksipital bölgeye doğru kulak lobülünün arkasından devam eder. Boyunda da sarkma mevcutsa çenenin altına küçük bir kesi yapılabilir. Genellikle boyunda konturu düzeltmek için boyundan yağ dokusu aspire edilir, sonra alttaki kas dokusu gerginleştirilir.Yüz ve kulak arkasındaki deri yukarı ve çapraz yukarı doğru çekilir ve fazlalık çıkartılır. Sarkmış olan yüzün alt tabakaları dikişlerle sağlamlaştırılır.Kesiler uygun dikişler ile kapatılır. Cerrahi sonrası, Kan koleksiyonunu drene etmek için, kulağın arkasındaki deri altına tüp dren yerleştirilir. Tüm yüze kompresif bandaj uygulanıp operasyon sonlandırılır.

Asma yöntemi ise kronolojik yaşı daha genç olan ve yumuşak dokuda sarkıklığı olup henüz deride bariz deformasyon olmayan hastalara uygulanan kalıcı modern yöntemdir. Bu yöntem ile yüzün orta kısmı, boyun, kaş elevasyonu kalıcı ve istenen düzeyde sağlanır.
Kısa İzli Yüz Germe :

İdeal yüz germe, kişiyi memnun edececek şekilde yeterli değişiklikleri yapmalı ve bunları yaparken de iz bırakmamalıdır. Bu amaçlanır, arzulanır hep estetik cerrahide. Bugün modern estetik cerrahide izleri en aza indirmek veya gizlemek için birçok zekice yol bulunmuştur bu amaçla.

Kısa izli yüz germe, klasik yüz germe operasyonlarına bir alternatiftir. Özellikle seçilmiş ve buna uygun hasta grubunda tercih edilir.

Özellikle erken yaşlanma belirtilerine sahip, bunlardan kurtulmak isteyen ve çok kısa zamanda iyileşmek isteyen kişilere uygundur. Sınırlı bir erişim sağlamakla beraber adından anlaşılacağı gibi kulak önü insizyonu, kulak memesinden dönerek yapılarak kısa insizyon deri küçültülerek gerginleştirilmesine imkan verir. Boyun konturlarına daha az müdahale edilebilir.

Bu operasyon yanakta daha derin dokulara ( SMAS ) da müdahale edebilmeye imkan verir. Yüz daha doğal ve daha iyi gerilebilir bu yöntemle. Üzerindeki deri ise tekrar kaldırma işlemi ardından tekrar yapışır. Bu operasyondan sonra aynı gün hastaneden çıkılabilir. Bu operasyonla beraber boyun germe veya boyun yağ çekme ( liposuction ) kombine edilebilir. Aynı zamanda yüz orta germe ( mid-face lift ) ki bu işlemde alt göz kapağı insizyonu veya ağız içinden yüz ortasındaki yumuşak dokular da elden geçirilebilir, elmacık kemikleri belirginleştirilmiş olur. Belki yağ transferleri ile yüze daha iyi, genç bir görünüm kazandırılabilir.

Kısa izli yüz germe operasyonu 30’lu yaşların sonu veya 40’lı yaşın başında olup elastik, kalın, güneş hasarı az olan deri yapısına sahip kişilere uygundur. Bu duruma uygun ileri yaşta olan kişilere de planlanabilir.

Bu operasyonun pek çok avantajı mevcuttur. Çok hızlı iyileşme, minimal şişme-morarma gibi. Alt yüz ve çene hattının yumuşak, sıkı görünümü ve dolgun zigomatik ( elmacık ) bölge gibi.
Anestezi :

Lokal ve sedasyon anestezi veya genel anestezi uygulanır.
Ameliyat ve Tedavi Süresi :

Klasik operasyondan sonra 1 gece hastanede kalmak uygundur. Bu durum cerrahi sonrası olabilecek komplikasyonları önlemede yardımcıdır. Derinin bir miktar hissizliği oldukça normaldir, birkaç hafta içinde tamamen geçecektir. Şişliği azaltmak için birkaç gün başınızı elevasyona getirmeniz tavsiye edilir. Dren varsa, bir iki günde çıkarılır. Başın sargısı 1-2 gün içinde açılır. Solgun, mor ve şiş yüz sizi şaşırtmasın. Birkaç haftada normal görünümünüze kavuşacağınızı aklınızda tutun. Beş gün sonra, dikişlerin çoğu alınmalıdır. Saçlı deriniz geç iyileşebilir, ve dikişleriniz birkaç gün daha tutulabilir.

Asma yönteminin kullanıldığı durumlarda hasta operasyon sona erdikten sonra hemen taburcu edilebilir. Birkaç günde normal hayatına döner. Ödem minimaldir. Dikiş alınmasına gerek yoktur.

 

Alın Germe
Neden uygulanır :

Yaşlanmanın ilk bulgularından birisi alındaki kırışıklıkların artması ve derinleşmesidir. Yerçekiminin etkisi ile kaşlar da erkek ve kadında olması gereken seviyenin altına düşer. Bazen naturel ön saç çizgimiz de aşağı plana doğru deplase olur.Bu gözlerin küçük ve daha derin görünmesine neden olur ve alında enlemesine her iki kaş arasında da boylamasına ( vertikal ) çizgiler oluşur. Mimik kaslarının sürekli kasılı bir hal alması ile bu çizgiler normalde bile derin gözükür. Bu problemlerin düzeltilmesi alın germe operasyonu ile mümkündür. 40 yaşın üstündeki çoğu erkek ve bayan bu operasyona adaydır.
Operasyon Yöntemi :

Günümüzde 2 temel yöntem vardır. Klasik operasyon ve minimal insizyon tekniği ile yapılan ‘endoskopik alın germe’ dir. Klasik operasyonda kesi saç içerisinden yapılacağı için görünebilir bir iz yoktur. Alın derisi gerilir kaşlar kaldırılır. Kırışıklığa neden olan alın kasları zayıflatılır böylece kırışıklıklar daha az belirgin bir hale gelir. Ameliyat sonrası hastanın durumuna göre bir gece hastanede yatırılabilir ya da hemen evine gönderilebilir. Endoskopik operasyonda saç içinden çizimlere uygun yaklaşık birer cm. uzunlukta 3-4 adet insizyonla girilir saçlı deri ve alın dokusu kapalı bir şekilde eleve edilip kırışıklığa neden olan mimik adeleleri içeriden zayıflatılır alın yukarı yönde çekilip eriyen kliplere tutturulur.
Ameliyat ve Tedavi Süresi :

Genel anestezi veya lokal-sedayon anestezi tercih edilir. Basit ağrı kesici ve antibiyotikler reçete edilir. Operasyon sonrası derinin bir miktar hissizliği normaldir birkaç hafta içinde hemen düzelir. Ödem ve morlukları en aza indirmek için operasyon sonrası başınızı elevasyona getirmeniz tavsiye edilir.Solgun, mor ve şiş yüz sizi şaşırtmasın. Birkaç haftada normal görünümünüze kavuşacağınızı aklınızda tutun. Beş yedi gün sonra dikişlerin çoğu alınır. Endoskopik operasyonlar daha az travmatik olduğundan ameliyat sonu iyileşme ve normal hayata geçme daha hızlı olacaktır.

 

Kaş Kaldırma
Neden uygulanır :

Kaş biçimini beğenmeyip, düşük olduğunu düşünen kişilere uygulanabilen operasyondur. Operasyon Yöntemi : İki yöntemi bulunmaktadır. Daha çok “kaş asma tekniği” uygulanmaktadır. Çünkü bu işlem lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaya hiçbir zorluk yaşatmamaktadır. Saç içinde açılan küçük kesilerle kaş yukarıya kaldırılmakta, istenilen şekle sokulabilmektedir.Operasyon sırasında hastaya kaşının son hali bir ayna ile gösterilip kaş seviyesine beraber karar verilebilmektedir. Kaş asma tekniği ile göz çevresindeki kırışıklıklar da kaybolabilmektedir.

Diğer klasik kaş kaldırma ameliyatında ise, kaş çevresinde uzun kesilere gereksinim duyulmaktadır ve ameliyat sırasında hasar gören bölgede geniş olmaktadır. İz bıraktığı için pek tecih edilmez. Operasyon sonrasında çok yukarı kalkık kaş biçimine kavuşulmaktadır.
Ameliyat ve Tedavi Süresi :

Lokal anestezi ile 20 dakika içinde uygulanır ve hasta hemen evine ve ertesi gün işine dönebilir. Uygun vakalarda çok iyi sonuç vermektedir. Hafif bir çekik kaş görünümü de sağlanabilir.

 

Kulak Estetikleri
Neden uygulanır :

Kulak estetik girişimleri en sık kulak boyutunu küçültme ya da kepçe kulak durumunu düzeltmek amacıyla yapılır. Kulak kepçesinin normalden daha fazla öne doğru kıvrık olması durumuna “kepçe kulak” (protruding ear) adı verilmektedir. Kulak kepçesindeki Y şeklindeki kıvrımın yetersiz gelişmesi ya da kıkırdak kısmın normalden fazla geniş olması, genellikle temel sebeptir. Kulak gelişiminin büyük kısmı (% 80) 5-6 yaşa kadar tamamlanmaktadır. Bu nedenle okula başlamadan bu tür ameliyatların yapılması uygun olur. Ancak ameliyatın daha ileri yaşlarda da yapılması da mümkündür.
Operasyon Yöntemi :

Ameliyatta, kulak arkasından yapılan bir kesi ile kulak kepçesinin kıkırdak dokusu açılır. Kulak kepçesinin arkaya doğru kıvrımını sağlamak için uygun yerlerden kıkırdak törpüsü ile kıkırdak inceltilir. Daha sonra kıvrımın kalıcı olması için özel dikişler konur. Kulak sayvanının kıvrımı arttırılarak, başa daha çok yaklaşması sağlanır. Ameliyat kulak arkasından yapıldığı için dıştan herhangi bir ameliyat izi görünmez. Ameliyat ortalama bir saat kadar sürer. Hasta aynı gün evine dönebilir.

Anestezi : Küçük çocuklarda ameliyat, genel anestezi altında, büyüklerde ise lokal anestezi ile yapılabilmektedir.
Ameliyat ve Tedavi Suresi :

Ameliyat sonunda her iki kulak üzerine baskılı sargı uygulanarak birkaç gün bırakılır. Sargı açıldıktan sonra ise bir ay süreyle kulakların üzerine gelecek şekilde tenisçi bandı takılması tavsiye edilir.
Riskler :

Ameliyat sonrası çok nadiren yara enfeksiyonu oluşarak skar (iz) oluşumuna sebep olabilir. Bu durumda pansuman ve antibiyotik kullanılır. Bazı hastalarda çok nadir olarak doku içine kanama sonucu hematom (kan birikimi ya da pıhtı) oluşabilir. Bu durumda birikinti enjektör ile çekilir. Diğer riskler ise her genel anestezi altında yapılan ameliyatta olana eşittir.