İZMİR UYLUK GERME

Kişi arzulanan sonucun mükemmeliyet değil düzelme olduğunu akılda tutarak ameliyat sonrası daha iyi görünmek ve daha iyi hissetmek konusundaki beklentilerini açık yüreklilikle tartışmalıdır. Herhangi bir estetik ameliyat girişiminden önce saptanması gereken en önemli etkenlerden biri duygusal kararlılıktır. Muayene ettikten sonra cerrah, sizinle, yöntemle ilgili kararları etkileyecek diğer değişkenleri tartışacaktır. Sıklıkla, kol germe ameliyatının, kişinin daha zinde ve genç görünmesini sağladığı söylenir. Fakat kesin bir sonucu önceden belirlemek imkansızdır. Düzelmenin derecesi yaş, kalıtım, kemik yapısı, derinin kişisel özellikleri alkol, sigara kullanımı, beslenme, alışkanlıklar gibi etkenler tarafından belirlenir. Bu faktörler, bir dereceye kadar operasyonun ne kadar etkili olacağını da belirler.

Uyluk germe ameliyatı

Yaşlanma, deri kalınlığı ve esnekliğin zamanla azalması ile karakterizedir. Değişikliğe uğramış derinin sarkıklığı alttaki yağ, kas ve kemik dokularının erimesi ile artmaktadır. Normalde elastik lifler dermis denilen deri iç tabakasının % 2-4 ünü oluştururken, yaşlanma ile bu oran azalır ve deri esnekliği kaybına neden olur.genelde yaşlanma, genetic faktörlerin kontrolünde olan gevşeme ile çevresel faktörlerin kombinasyonu sonucu gelişmektedir. Özellikle kısa sürede fazla miktarda kilo verilmesi deri ve deri altı dokusunun sarkmasına neden olabilir. Deri ve deri altı dokular eridikçe yerçekimi deriyi aşağı doğru çeker.

Günümüzde vücut konturlarının düzeltilmesi için yapılan işlemler oldukça rağbet görmektedir. Bunun altında yatan en önemli neden başarılı sonuçların elde edilmesidir.Kontur düzeltilmesinde vücut bir bütün olarak değerlendirilmelidir ve bölgeler arası orantılara dikkat edilmelidir. Aksi takdirde elde edilen sonuç yetersiz olacaktır.

Yaşlılık, aralıklı kilo verme ve yerçekimine bağlı olarak uyluk iç ve arka kısmında sarkıklıklar meydana gelir. Sarkıklık ile birlikte birikmiş olan yağ dokusunun miktarı kişiye gore farklılık gösterir. Bu nedenle her hasta ayrı değerlendirilmelidir. Uyluk germe ameliyatı (Femoral lift) tek başına yapılabileceği gibi diğer vücut kontur düzeltme ameliyatları ile birliktede yapılabilir.

Ameliyat öncesi değerlendirmede uyluk iç ve arka kısımdaki yağ dokusunun miktarı ve sarkıklığın derecesine dikkat edilir. Ayrıca ameliyat sonrası oluşacak yara izi hakkında hastaya ayrıntılı bilgi verilir. Yara izi, tüm ameliyatlarda olduğu gibi uyluk germe ameliyatı sonrasında da genişlik ve kabarıklık açısından kişiler arasında farklılık gösterir. Genellikle kasık bölgesinden başlayıp gluteal bölgeye doğru uzanan ve zaman içerisinde genişleyen bir iz oluşur. İleri derecede sarkık vakalarda ek olarak bacak iç yüzünden yukarıdan aşağıya diz iç yüzüne kadar giden bir kesiyi ameliyata eklemek gerekebilir.

Ameliyat öncesinde cerrahınızın sizden bazı talepleri olacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız buna ameliyattan 4 hafta önce ve 2 hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirine ara veriniz ve ameliyat öncesi ağır diyet rejimlerinden kaçınınız. Soğuk algınlığı yada başka bir enfeksiyon, operasyonunun ertelenmesine sebep olabilir.

Ameliyat…

Ameliyat hastane koşullarında, genel anestezi ile yapılır. Ortalam 3-4 saat sürer. Bir, iki gece hastanede yatmak gerekir. Yukarıda tariff edilen kesiler yapılarak fazlalık deri ve deri altı yağ dokusu çıkarılır. Dikişlerle kapatılan yara üzerine pansuman yapılır.

Ameliyat sonrası…

Ameliyat sonrası erken dönem genellikle rahat geçer. Antibiyotik ve ağrı kesiciler kullanılır. Takip eden günlerde 2-3 kez pansuman yapılıur. 12-14. gün dikişler alınır. Doğru hasta seçimi yapıldığında bu operasyon hem hekimi hem de hastayı mutlu eder. Ancak unutulmaması gereken oldukça belirgin ve zaman içerisinde genişleyen izlere sahip olunacağıdır.

Alternatif Tedaviler Nelerdir?

Vakum eşliğinde yağ alınması eğer iyi kalitede gergin bir cilt ve sınırlı yağ birikimi varsa ve bacak kasları tonusunu kaybetmemişse normal ağırlıktaki kişilerde alternatif olarak düşünülebilir. Total vücut yağının azalmasında diyet ve egzersiz programları da etkili olabilir, ancak deri sarkıklığına etkili olmaz. Riskler ve muhtemel komplikasyonlar diye adlandırılan, ameliyat sonrası beklenmeyen ancak olası olaylar alternatif tedavilerde de ameliyatın risklerini taşır.

Uyluk Germe Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Vücut kontürü düzeltme konusunda da uzmanlaşmış bir plastik cerrah tarafından bu ameliyat yapıldığı takdirde sonuç genellikle tatmin edicidir. Her cerrahi işlemin belli miktarda riski mevcuttur ve önemli olan sizin uyluk germe ameliyatı ile ilgili olanları anlamanızdır. Kişinin cerrahi işlemi kabul etmesinde ameliyatın risk ve faydalarının karşılaştırılması esastır. Pek çok kadın yada erkek aşağıdaki komplikasyonlar ile karşılaşmasa bile, siz, plastik cerrahınızla riskleri, muhtemel komplikasyonları ve sonuçlarını, anladığınıza emin olana kadar tartışın. İyi ameliyat öncesi inceleme ve değerlendirme, uygun hastane şartlarında plastik cerrah tarafından gerçekleştirilen bu ameliyatın enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyonları nadirdir. Enfeksiyon antibiyotik ve abse oluşmuşsa apsenin boşaltılması ile tedavi edilir fakat hastanede yatma süresini uzatabilir. Yara iyileşmesinde gecikme veya kötü yara iyileşmesi görülebilir ve yara iziyle sonuçlanabilir. Bu şartlarda ikinci bir ameliyat gerekebilir. Sigara içenlerde içmeyenlere oranla cilt kaybı ve yara iyileşmesinde komplikasyonlara daha sık rastlanır.

Uzun Dönem Etkileri Nedir?

Yaşlanmaya, gebeliğe ve kilo alıp vermeye bağlı olarak ameliyat bölgesinde kontur değişiklikleri gelişebilir.

Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar Nelerdir?

Geçirdiğiniz cerrahi işlemin sonuçları ile ilgili olarak nadiren hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu tip sonuçları düzeltmek için ek cerrahi girişim gerekebilir. Bu bilgiler sizin için tam anlamı ile yeterli olmayabilir. Cerrahınız ile karşılıklı konuşarak tüm ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olunuz.