İZMİR NABOTHİ KİSTİ TEDAVİSİ

Rahim ağzı Naboth kistleri

Rahimağzında bulunabilen Naboth kistleri özellikle doğum yapmış olan kadınlarda nispeten sık görülen ve çoğu kadında hiçbir belirti vermeksizin rutin jinekolojik muayene esnasında tesadüfen saptanarak doktoru tarafından kadına bildirilen selim tabiyatlı oluşumlardır. “Kist” kelimesi çoğu kadında endişe uyandırdığından doktorun böyle bir durumu kadına bildirmesi kadının kendinde ciddi bir hastalık olduğunu sanmasına neden olabilir. Bu yazının hazırlanmasının temel amacı sizi bu endişeden kurtarmaktır.
Naboth Kisti Nedir?

Naboth kisti rahimağzı kanalında faaliyet gösteren salgı bezlerinin uçlarının enfeksiyon veya başka nedenlerle tıkanması neticesinde oluşan içi sıvı dolu bir yapıdır. Bezlerin salgısının dışarı boşalamaması tıkanma bölgesinde içi sıvı dolu küçük çaplı bir kesecik oluşmasına neden olur. Bu kesecikler genelde rahimağzında birden fazla sayıda bulunur ve çapları 2-10 milimetre arasında değişir. Kistin içi mukus adı verilen yapışkan salgı maddesi ile doludur.
Kimlerde Görülür?

Naboth kistleri genellikle üreme çağında olan ve bir veya daha fazla sayıda doğum yapmış kadınlarda görülürler. Bazı durumlarda rahimağzı enfeksiyonuyla beraber görülebilirler.
Ne Gibi Belirtiler Verir?

Naboth kistleri genellikle herhangi bir belirti vermez. Enfeksiyonla beraber olduklarında genellikle akıntı şikayetine neden olurlar.
Nasıl Tanı Konur?

Naboth kistleri rahimağzında aynen sivilce gibi bir görüntü vererek rahimağzının spekulum adı verilen aletle muayenesi esnasında kolaylıkla tanınırlar. Bazı kistler rahimağzının dıştan görülen kısmında olmayıp daha derinde yer alırlar ve bunlar genellikle vajinal ultrasonografi esnasında saptanırlar.

Tanı çoğu durumda başka bir şikayet nedeniyle yapılan veya rutin jinekolojik muayene esnasında konur.
Nasıl Tedavi Edilir?

Naboth kistlerinin bir şikayete neden olmadıkları sürece tedavisi gereksizdir. Ender olarak tekrarlayıcı enfeksiyonlara neden olduklarında yakma veya dondurma işlemiyle tedavi edilmeleri mümkündür.

 

 

NABOTİ KİSTİ (RAHİM AĞZI KİSTİ)
NABOTH KİSTLERİ (Naboti kisti, Naboth folikülü, Nabothian kist)

Naboth kisti rahim ağzı (serviks) dokusunda bulunan gözle görünmeyecek kadar küçük salgı kanallarının tıkanması sonucu biriken salgıların oluşturduğu küçük kistlerdir. Boyutlar 2 mm ile 10 mm arasında değişir. Bu kistlerin içi mukus salgısı ile doludur. Rahim ağzında bir tane veya birden fazla sayıda naboth kisti bulunabilir. Çoğunlukla muayene sırasında gözle farkedilmelerine rağmen bezen muayenede görülemez sadece ultrason sırasında tesadüfen farkedilirler. Genellikle üreme çağındaki ve doğum yapmış kadınlarda görülürler. Rahim ağzı iltihabı yani servisit ile beraber nabothi kistleri görülebilir.
Herhangi bir şikayete neden olmazlar muayenede veya ultrasonda tesadüfen görülürler.
Naboth kistleri kadında görülen normal oluşumlardan birisidir. Yani patolojik bir durum veya hastalık değildir. O yüzden hiçbir tedavi yapılmaz. Çoğu hasta doğal olarak buradaki “kist” kelimesinden dolayı endişeye kapılmakta ve Naboth kistini yumurtalık kisti gibi önemli ve tedavi gerektiren bir durum sanmaktadır. Naboth kistlerinin tedavisi veya takibi gerekmez, daha büyük boyutlara ilerlemezler, başka bir hastalığa veya kansere dönüşmezler. Fakat naboth kisti olsun ya da olmasın her kadının yılda bir jinekolojik muayene ve smear testi kontrollerinden geçmesi gereklidir.