İZMİR KALÇA İMPLANTLARI FİYATLARI

Popo Kalça Estetiği

Popo büyütme sadece popoyu daha büyük hale getirmek değildir, daha ziyade bunları vurgulamak, düzeltmek ve yeniden şekillendirmektir. Burada hacmin yeniden dağıtılması, hacmin çekici olmayan bir bölgeden alınarak daha hoş kıvrımlı bir pozisyona taşınması söz konusudur. Bu perspektiften bakıldığında, çok iri bir kadın bile bir aday haline gelmektedir, çünkü daha yakından muayene edildiğinde görülür ki, büyük kaba etlerde, kötü bir şekilde dağılmış olan yağ mevcutken, uygun estetik bölgelerde ise yağ hacmi eksiktir.
Kalça Estetiği

Soru artık kimin popo büyütme ameliyatı için aday olduğu değildir, daha çok belirli bir hasta için hangi büyütme prosedürünün en iyi seçim olduğudur. Yeniden şekillendirme için liposakşın, yağın dağıtılması için de yağ nakli kullanılır, fakat hangi büyütme metodunun seçilmesi gerektiği, bizim çözmemiz gereken ilk zorluktur.
İdeal Popo Nasıldır ?

Beden dış hatlarını düzeltebilmek için anatomi ve estetik konularında çok sağlam bilgiye sahip olmak esastır. Güzel bir popoyu hepimiz algılayabiliriz, fakat bu estetiği cerrahi neticelere dönüştürmek kolay iş değildir. İdeali cerrahi dizayn, yaklaşım ve sonuçlarda başarıya ulaşmak için, öncelikle güzel ile ideal normalin ne olduğunu anlamamız gerektiğini vurgulamıştır. Bu, bir aşırı kilo kaybı hastasıyla ilgilenirken özellikle geçerlidir, çünkü böyle bir vakada normal anatomi ve oranlar büyük ölçüde bozulmuş olabilir.

Kalça  Estetiği Değerlendirmesi

Kalçayı değerlendirmek için, poponun merkezinden aşağı doğru zihinsel bir çizgi çekerek dört ayrı parçaya bölmek yardımcı olur. İdeal popoda bu hattın her iki yanında eşit hacim söz konusudur ve bir futbol topunun şekline sahiptir, sadece taban kısmı hafifçe daha geniştir

Hacim dağılımını hesaplamak için, kaba eti dört eşit parçaya ayıracak şekilde, tam ortadan yatay bir çizgi çekilir. İdeal popoda aynı zamanda bu yatay çizginin altında ve üstünde de eşit hacimler söz konusudur. Belirli bir hasta için en iyi prosedüre karar verirken, bu dört parçayıda değerlendirmek gerekir.

Bu değerlendirmede önem taşıyan ve popoyu çevreleyen üç ayrı bölge daha mevcuttur:

Bel ortası oyuntusu; Bel ortasında V şeklinde oyuntu olması poponun görselliğini artırır. Bu bölgenin kabarık olması özellikle yan bakıştan poponun düz ve çıkık olmayan bir görünüm kazanmasına neden olabilir. Bu yüzden popo büyütme planlanırken bu kısımda lazer liposakşınla tedavi edilmelidir.
Popo altı-iç bacak kıvrımı ; İç gluteal kıvrım-bacak kavşağı elmas biçimli bir boşluk yaratmalıdır. Popo estetiği püf nokta burasıdır. Alt iç gluteal kıvrım ile iç bacak daha fazla bütünleşir, 45 derecelik eğim hattı, yerini daha yatay bir pozisyona bırakır ki bu da elmas biçimli boşluğun düz bir çizgi haline dönüşmesine yol açar ve böylece estetik cazibesini yitirir.
Popo yanı-basen birleşimi; Estetik popoda, dış hat ortasında hiç çukur yoktur. Gerçekte ise bu bölgede değişen derecelerde çukurlaşmalara rastlanır, bu bölgelerin yağ enjeksiyonu ile tedavi edilmesi daha iyi bir estetik sonuç yaratır.

Kalça Büyütme Ameliyat Yöntemleri

Yağ enjeksiyonu ile Kalça büyütme
Aquafilling ile Kalça büyütme
Silikon implant ile Kalça büyütme

Şu ana kadar en sık dile getirilen hasta şikayeti, büyütme işleminin “yeterince büyük” bir sonuca yol açmamış olması ve hastaların daha büyük hacimler talep etmesiydi.

Birçok popo büyütme vakasının geçmişe yönelik olarak yeniden gözden geçirilmesi sayesinde, şu faktörleri tespit edildi: yara açılmalarının ve implant çıkmalarının büyük kısmı, iri beden yapısına sahip hastalarda veya aşırı büyütme talebinde bulunanlarda görülüyordu. Bu gözlem çok açık ve netmiş gibi gelebilir, fakat gluteal büyütme için hiçbir rehber veya parametre olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Bu yüzden soru daha da kompleks hale gelmekte: Hangi hastayı fazla iri kabul edeceğiz? Ve hangi implantı çok büyük? Burada eşik nedir?
Kalça İmplant ve Yağ Seçeneklerinin Analizi

Hastalara gluteal büyütme yaparken, tercih ettiğim metot, implantlardır; büyütmelerin çoğu implantlarla yapılıyor ve sadece az bir kısmını Yağ enjeksiyonu ile gerçekleştiriyorum. Yağ nakli, bütün implant- bağlantılı komplikasyonları tamamen elimine etmektedir. İmplantlar önemli bir klinik büyütme için yeterli yağı olmayan hastalarda uygulanmaktadır. Bu hastalardaki komplikasyon oranları, sadece % 2 ilâ % 3 civarındadır. Eğer hasta daha fazla büyütme istiyorsa, implant ile birlikte hacim ve şekli büyütmek için eş zamanlı olarak yağ nakli de uygulanabilir, fakat implantın boyutu, hastanın anotomisine, yani kas ve deri gevşekliğinin derecesine bağlıdır.

İri beden yapısına sahip bireyler, aşırı popo büyüklüğü beklentisi içinde değillerse yağ transferi bu hastalar için idealdir, zira aşırı yağ miktarı ve implant komplikasyonları bu grupta son derece yüksektir. Dolayısıyla, asıl mesele orta beden yapısına sahip bireylerde ortaya çıkar, çünkü bu kişilerde yeterli yağ miktarı olabilir de olmayabilir de. İşte cerrahın alabileceği yağ miktarıyla ilgili bir tahminde bulunabilmesi, bu hastalarda kritik önem taşımaktadır. Tahmin edilen miktar, cerrahın tecrübesine ve rahatlık seviyesine bağlı olarak önemli ölçüde farklılık arz eder.

O halde asıl soru şudur: Klinik olarak anlamlı bir popo büyütme başarısı elde etmek için tam olarak ne kadar yağ gerekmektedir?
Yağ Enjeksiyonu  ile Kalça Büyütme

Her hastanın istek ve hedefleri farklıdır ve çoğu kez bir hastanın anatomisi, kas ve derinin gevşekliğine bağlı olarak, büyütmenin miktarını sınırlayabilir, fakat genel kural olarak, yağla gluteal büyütme için, her bir gluteal alana 400 ilâ 1100 cc iyi durumda, transfer edilebilir yağ gerekir. Dolayısıyla hasta ne kadar iriyse, ihtiyaç duyulan hacim de o kadar fazladır; küçük beden yapılı bireylerde, her yan için 300 ilâ 450 cc gerekecektir; orta beden yapılı bir kişide bu 450 ilâ 850 cc’dir; iri ve ekstra iri beden yapısına sahip hastalarda ise, 750 ilâ 850cc gerekli olacaktır. Yerleştirilebilecek olan toplam miktar, gluteal kasın boyutları kadar, kas ve derinin gevşeklik derecesine de bağlıdır.

Transfer için uygun olacak yağın gerçek miktarı, ameliyat öncesinde belirlenemez; sadece cerrahi prosedür sırasında ortaya çıkacak çeşitli değişkenler vardır. Unutmamalıyız ki, aspire yağın tamamı işimize yaramaz ve her hasta farklı yağ özelliklerine sahiptir: bazı yağlar emme yöntemiyle kolayca imha edilebilir, bazıları ise çok lifli ve esnektir. Durumu daha da karmaşıklaştıran ise, bazı hastalarda daha kanlı bir aspirate olmasıdır ki bu da güvenli bir biçimde çıkartabileceğimiz yağ miktarını daha da sınırlandırmaktadır. Bazı hastalarda ise cilt üzerinde kanül izleri bırakmak yönünde daha güçlü bir eğilim vardır ki bu da emme işleminin agresifliğini sınırlandırmakta, böylece kullanılabilir yağ miktarını daha da kısıtlamaktadır. Bu değişkenler ameliyattan önce tahmin edilemediği için, transfer edilebilir yağ miktarını da önceden tahmin edilebilir olmaktan çıkarırlar. Genel kural olarak, toplam yüzen aspiratın sadece yarısı ilâ üçte biri transfer için uygundur, bu da 600 ilâ 2000 cc iyi durumda, transfer edilebilir yağ üretmek için, toplam 1000 ilâ 4000 cc yüzen yağa ihtiyaç olduğu anlamına gelir.

Kısacası, bazı hastalarda bu hacimde yağ bulunmayacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, küçük beden yapılı bir bireye büyütme işlemi en iyi şekilde implantlar veya implant ve yağla uygulanabilir. Eğer estetik cerrah, orta beden yapılı bir kişinin yeterli yağ miktarına sahip olmadığını veya tahmin ettiği hacmin sınırda olduğunu düşünüyorsa, hastadan kilo alması istenir, bu rakam, cerrahın, hastanın ne kadar yağa sahip olacağına dair tahminine dayanacaktır. Eğer hasta bu kiloyu alamaz ve cerrah, gerekli olan hacmin elde edilebileceğinden kuşku duyarsa, geride üç seçenek vardır:

Hastanın poposu, ne kadar yağ temin edilebiliyorsa onunla büyütülebilir, tabii bu arada hasta, bu prosedürün, beklentilerini karşılamayabileceğini ama eğer daha fazla büyütme isterse ikinci bir ameliyat talebinde bulunabileceğini bilmelidir. İkinci ameliyatta ya ikinci bir kilo alımından sonra daha fazla yağ transferi yapılır ya da implant yerleştirilir.

Popo sadece implantlarla büyütülebilir, fakat implantın boyutları, kasın gevşekliğine bağlı olarak sınırlandırılabilir. Burada amaç, kapatışta kas gerginliği yaratmayacak en büyük implantı yerleştirmektir. Bu ise, ameliyata kadar belirlenemez ve bu durum istenilen boyutu sınırlandırabilir.

Diğer bir seçenek, implant ve yağ kombinasyonunu kullanmaktır, implant boyutuna ameliyat sırasında karar verilecektir ve daha fazla şekil ve hacim elde etmek için yağ kullanılacaktır.

Ameliyatsız Aquafilling ile Kalça Büyütme

Popo büyütme için ameliyatsız bir yöntem isteniyorsa aquafilling dolgu uygulaması ile iyi sonuçlar alınabilir. 100 gr’lık paketlenmiş poşetlerde depolanır. Bu yöntemin avantajı hastaların ameliyat olma ya da iyileşme dönemlerinin olmamasıdır. Ayrıca uygulanan dolgunun 5-8 yıl kalması da ciddi bir avantajdır. Dezavantajı ise fazla dolgunluk isteyen hastalarda maliyetin artmasıdır. En sık 150 + 150 gr aquafilling uygulaması ile hastalar mutlu olmaktadır. Bu yöntemi isteyen hastaların aşırı popo büyütme beklentisi olmaması, hafif bir popo büyütmeden mutlu olmaları esastır.
Silikon implant ile Kalça Büyütme

İmplantları seçerken karar verilmesi gereken üç temel konu vardır: şekil, boyut ve doku. İmplantın içeriği genellikle silikon jeldir. En yaygın şekiller anatomik, oval ve yuvarlak olanlardır; seçilecek olan şekil, büyük oranda popoyu büyütmek için hangi düzlemin, yani subfasyalın mı yoksa intramaskülerin mi seçildiğine bağlı olacaktır. Her düzlemin farklı doku dinamikleri vardır ve büyütme işlemine çok farklı şekilde cevap verirler. Subfasyal yerleştirmede dokular daha esnek fakat daha incedir. Eğer implantlar yanlış seçilmişse, görünür kenarlarla elle dokunulabilir hale gelebilirler ve zamanla gluteal ptosis gelişebilir. Bu yüzden ben implantı subfasyal plana değil, her zaman intramuskuler plana koyuyorum. Genelde anatomik implantları daha çok uyguluyorum. Çünkü bu implantlar doğal yapıları ile popoya daha doğal ve estetik bir görünüm veriyorlar. Popo büyütme için 200-500 cc aralığında hacimler kullanılabilir. En sık 350-400 cc protezler kullanıyorum.
Kalça Büyütme Ameliyatı

Kalça büyütme ameliyatı ameliyathanede genel anestezi ile yapılır. Popo arası kat izinden kesi ile protezin boyutlarına uygun bir cep büyük gluteal kasın alında hazırlanır. Hazırlanan cebe anatomik protezin dolgun hattı aşağı gelecek şekilde yerleştirilir. Daha sonra açılan cebin kas ve fasyası kapatılır. Orta hat cilt kapaması özelliklidir. Mutlaka cilt orta hatta presakral fasyaya sütüre edilmelidir. Ayrıca seroma oluşmasını önlemek için kesi hattındaki yan flepler taban dokuya sütüre edilmelidir.
Popo Büyütme Ameliyatı Sonrası

İlk 2 ilâ 3 hafta için, hastaya oturmaması, midesi üzerine yatmaması ve dinlenirken yüzükoyun pozisyonda veya ayakta durması önerilir.. Hasta, evin etrafında küçük yürüyüşlere çıkabilir, fakat yara friksiyonu ve travmasından kaçınmak için aktivitelerini sınırlaması istenir.

Yara açılmalarının büyük kısmı ameliyattan sonraki on dördüncü günde ortaya çıkar; yaralar o gün kontrol edilir. Eğer yara aynı şekilde kalmışsa, hasta bir hafta sonra tekrar gelmesi söylenir. Ameliyatın üçüncü haftasında, hastaya oturma ve araba kullanma izni verilir ve esneme egzersizleri yapmaya teşvik edilir. Eğer yara hafif açılmışsa, hasta yakından takip edilir fakat yara denge kazanana kadar en azından 2 hafta daha oturmasına veya araba kullanmasına izin verilmez, ya da eğer yara açılmışsa, bu faaliyetlere granülasyon dokusu gelişene kadar izin yoktur.

Hasta ameliyat sonrasında genellikle 2 ilâ 3 hafta içinde işine geri dönebilir.

Spor salonuna dönmek ise yaranın durumuna bağlıdır. Eğer her şey yolundaysa, hasta ameliyattan 6 hafta sonra egzersizlerine kaldığı yerden devam edebilir. Eğer yarada risk varsa, idmanlara başlamadan evvel 2 ilâ 3 ay beklemek gerekebilir.

3 aydan sonra hastaya her türlü aktivite için izin verilir. Önce, implantlar çok sert bir temas hissi verecektir; bunların “yumuşamaları” 3 ayı bulacaktır. Bu sürenin ardından, hasta poposunu gayet düzgün olarak hissedecektir.

Eğer liposakşın uygulandıysa, hasta 2 ilâ 4 hafta boyunca korse giyer.

Eğer liposakşın uygulanmadıysa veya sadece bel kısmıyla sınırlandırıldıysa, 2 hafta boyunca üst popo ve beli saran bir abdominal korse kullanılır. Bu korse, hastaların herhangi bir özel kıyafet giymedikleri duruma oranla daha rahat etmesini ve daha az ağrı duymasını sağlar.

Üçüncü haftadan sonra, eğer her şey yolundaysa, hastaya oturması için izin verilir.
Popo Estetiği Ameliyat Sonrası İyileşme

Aşırı yürütmekten kaçınmak için, hasta ameliyattan sonraki gün taburcu edilir ve beşinci günde yara ve dren muayenesi için görülür. Drenler, genellikle ameliyattan yaklaşık 1 hafta sonra, her 24 saatte 25 ml’den daha az drenaj olduğunda çıkartılır. Drenler çıkarılana dek oral antibiyotik kullanılır.

Ameliyat sonrası takip kontrolleri, ameliyatın sonra 3-4 gün aralarla yapılır. 2. Haftadan sonra hasta 1 ay sonra görülür, ardından ameliyattan 3 ay sonra ve son olarak da 6 ay sonra görülür.
Komplikasyonlar ve Riskler

Yara açılması, implant çıkması, kapsüler kontraktür, seroma, implant dönmesi, enfeksiyon ve hematom gene komplikasyonlardır.

İri veya ekstra iri beden yapılarına sahip olan bireylerde, komplikasyon oranı daha yüksek görünür, çünkü bu kişilerde genellikle daha büyük implantlar kullanmak gerekir ki bu da kapatma işleminde daha büyük gerilmeye ve komplikasyonlar için daha büyük bir potansiyele neden olur. Bu bireylerde büyütme işlemi alternatif olarak yağ veya dermal  fleplerle yapılabilir.

Yara açılmalarının büyük kısmı, yaklaşık olarak ameliyattan sonraki on dördüncü günde ortaya çıkar, fakat ameliyattan 3 hafta sona görülmeleri de mümkündür. Eskiden yara açılma oranı % 30 idi. Bilateral intergluteal kesimler uygulandıktan sonra, yara açılma oranlarında ciddi anlamda azalma gözlenmiş ve yara açılma oranı %2-3’lere düşmüştür.

Yara açıldığı takdirde, implantın çıkıp çıkmadığı, yatağın yanında lokal olarak tespit edilebilir. Eğer çıkmamışsa, geleneksel yara bakımı ve tedavisi uygulanır. Kapanma 1 ilâ 3 ay kadar zaman alabilir. Eğer implant çıkmışsa, implant kurtarma tekniklerinin kullanıldığı ikincil ameliyat gerekir.