PENİS BÜYÜTME AMELİYATI FİYATLARI İZMİR

Erkekler için en önemli sorunlardan bir tanesi penis boyu, uzunluğu, kalınlığı ve işlevselliğidir. Günümüzde erkekler penislerindeki çeşitli şekil bozukluklarından, boyut sorunlarından, inceliklerden, eğriliklerden şikayetçi olabilmekte ve bu nedenle penis estetiği ameliyatını tercih etmektedirler. Bir çok nedene bağlı olarak ya da tamamen hasta isteğiyle doğru orantılı olarak penisde; penis boyu uzatma ameliyatı, penis kalınlaştırma ameliyatı, penis eğriliği düzeltme ameliyatı, sünnet hatalarını düzeltme ameliyatları yapılabilmektedir.

Normal Penis Boyutları Nasıldır?

Sönük bir haldeki penis 5-6 cm olabilmektedir. Ereksiyone geldiğinde boyuna ve enine büyür, hacim kazanır ve uzar. Ereksiyon halinde normal bir penis ortalama olarak 13-14 cm olmakla birlikte 12 cm ve üzeri normal kabul edilebilmektedir. Bu durumun (11-12 cm) altındaki penisler kısa kabul edilebilir. Yine penis kalınlığının normalden ince olması erkeklerde bir anksiyete yaratabilmekte ve bunun düzeltilmesini talep edebilmektedirler. Penis kalınlığı ise daha çok farklılık gösterebilmektedir. Sönük bir halde küçük ve ince gözüken bir penis ereksiyonda daha kalın hale gelebilmektedir.

Erkekler penis bölgesiyle ilgili olabilecek sorunlar

Penis uzunluğunun normalden kısa olması

Penis kalınlığının normalden ince olması

Penis doğrultusunun değişik yönlerde kıvrık olması, penis eğriliği

Sünnet hatalarına bağlı gelişmiş şekil bozuklukları

Penis üzerinde tüylü alanda aşırı yağ bulunmasına bağlı olarak gömülü penis olmasına bağlı ameliyat taleplerinde bulunmaktadır.

Penis Boyu Uzatma Ameliyatları

Penis uzatma ameliyatında, uyguladığım yöntemde; penis ile torbalar arası mesafe arttırılmış olur, bu sayede normalde var olan ancak gözükmeyen penisin taban kısmında bir uzama sağlanmış olur. Bu uzama durumu hem penisin sönük halinde hem de ereksiyon halinde belli olmuş olur. Tercih ettiğim bu penis boyu uzatma ameliyatı peniste herhangi bir ereksiyon, duyu, haz veya his kaybı yaratmaz.

Yine bazı uygulanan penis uzatma ameliyatı tekniklerinde; penis uzatma büyütme ameliyatları daha çok pubis kemiği ile penis kökü arasındaki deri altıyla kemik arasında bulunan penisin asıcı tutucu bağları olan suspansor ligamentin kesilerek penisin vücut içinde kalan bir kısmının dışarı çıkarılmasına dayanmaktadır. Bilinmesi gereken bu ameliyatın penisin boyunu ereksiyonda değil normal konumda arttırdığıdır. Yani ereksiyondaki boyutlarda bir değişiklik olmaz. Bu ameliyatın en büyük riski ereksiyon halinde penis stabilitesinin azalabilmesidir. Ben bu yöntemi uygulamıyorum ve tavsiye etmiyorum.

Yine bazen hatalı sünnet yapılmasına bağlı olarak, penis derisinin fazla çıkartılması sonucu penis derisinde kısalmalar meydana gelebilir. Bu durumda Z plasti, V-Y ilerletme yöntemleri, ya da deri grefti kullanılarak penis derisi boyutları arttırılarak problem çözülür.

Bazen kilolu bir insanda, gömülü penis olabilir. Bu durumda o bölgedeki yağlar alınarak penis boyunda ve görünürlülüğünde artma, penisde uzama sağlanmış olur. Yine penis boyunu arttırmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi, penis ile skrotum arasındaki bağlantıyı uzatarak skrotum ile penisin birbirinden bağımsız görünmesini sağlamaktır. Bu sayede penisin alt tarafındaki boyu uzamış görünür.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatları

Penis kalınlaştırma ameliyatlarında günümüzde sıklıkla yağ enjeksiyonları, kompozit doku transferleri, dolgu maddeleri kullanımaktadır. Bu yöntemlerin arasında sıklıkla kullanılanı yağ enjeksiyonlarıdır. Ben kişisel tercih olarak penis kalınlaştırma ameliyatlarında yağ enjeksiyonunu tercih ediyorum.

Yağ enjeksiyonu, vücudun bir başka alanından alınan yağların özel işlemlerden geçirilerek yine aynı kişide bir başka alana aktarılması işlemidir.

Aktarılan yağların yaklaşık %40 ı 6 ay sonra kalıcı olarak kalabilmektedir. 6 ay sonra kalan yağlar hayat boyu kalıcıdır. Bu dönemden sonra değişikliğe uğramaz. Penisde aktarılan yağların %40 kaldığı için ihtiyaçtan daha fazlasını enjekte etmekteyim. Eriyen kısımlar eridikten sonra kalanlar bizim için yeterli olmaktadır. Ancak özellikle çok miktarda, ya da aşırı yağ enjeksiyonu yapmak başarıyı arttırmamaktadır. Böyle bir durumda yağlar daha fazla erimekte ve diğer yaşama potansiyeli olan yağlarıda azaltmaktadır.

Yağ enjeksiyonu penisde ne kadar başarılı olursa olsun bazı durumlarda tekrarı gerekebilir. Yine hastalar sonuçtan memnun olmasına rağmen 6 ay sonra bir kez daha penis kalınlaştırma ameliyatı isteyebilmektedir.

Yağlar liposuction tekniği ile alınmaktadır. Yağ alınan yerde hiç bir iz kalmaz.

Penis Boyu Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Anestezi Şekli

Penis ameliyatları sedasyon anestezi tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hasta genel anestezi almadan ve operasyon sırasında birşey hissetmeden, yaklaşık 1,5 saat içinde ameliyat olarak evine gider.

Penis Büyütme Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sonrası

penis kalınlaştırma, penis büyütme, penis uzatma ameliyatı, penis estetiğiPenis uzatma kalınlaştırma ameliyatı sonrasında hastalar günlük hayatlarına devam edebilirler, kimse ameliyat geçirdiğinizi anlamaz. Penis kalınlaştırma ameliyat sonrasında herhangi bir iz kalmamaktadır. Penis uzatma ameliyatında ise penis ile torbalar arasında bir dikiş hattı olur, ancak bu bölgede çok iyi iyileşen bir alan olduğu için iz kalmaz, belli olmaz. Kimse ameliyat geçirdiğinizi anlamaz.

Penis ameliyatı sonrası ağrı sadece yağların alındığı karın ya da popo bölgesinde olmaktadır. Penis üzerinde erken dönemde ağrı olmaz. Penis çok fazla büyüyebilen bir yer olması itibarıyla şişliklerin çok olmaması vede ereksiyon oluşmaması için penis üzerine bir sargı uygulanır. Bu sargı 4-5 gün sonra açılacaktır. Bu pansuman pantolon üstünden belli olmaz, kimse anlamayacaktır. Yaklaşık 15 gün sonra penis en şiş ve gergin haline gelir. Bu dönemden sonra şişliklerde azalma, penisde yumuşama ve normalleşme başlar. 1 ay sonra penis tamamen düzelmiş bir hale gelir. 6 ay sonra en son ve nihai sonuca ulaşılır.

Hastalar operasyon sonrası 4 hafta kadar cinsel ilişkiden uzak durmalıdır.

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sonrasında Oluşabilecek Komplikasyonlar Sorunlar Nelerdir?

Uyguladığım teknikde kesinlikle ereksiyon ya da his kaybı olmamaktadır. Ancak bütün ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatında kendine özgü sorunları olabilir. Enfeksiyon çok nadir de olsa ameliyattan 1 hafta sonrasında görülür ve penisde kızarıklık ağrıyla kendini belli eder. Antibiyotik kullanmak ve bazende drenaj gerekebilir.

Yağların alındığı alanda morluk, şişlik oluşabilir.

Yağların bazen erken dönemde fazlası eriyerek yağ akıntısına neden olabilir. Bu durumda açık zeytinyağı renginde bir akıntı oluşur, ortalama 1 haftada kendiliğinden sonlanır.

Yağlarda topaklanma (hastalar kireçlenme olarak anlatırlar) nadir de olsa penise yağ enjeksiyonu sonrasında oluşabilir. Eğer bu topaklanma 6 ay içinde kendiliğinden geçmezse, basit bir şekilde oluşan topaklanma çıkartılabilir.

Penis Eğrilikleri İçin Yapılan Ameliyatlar

Penis eğrilikleri doğuştan oluşabileceği gibi sonradan hatalı sünnet sonucu, geçirilmiş bir travma, ameliyat sonucunda meydana gelebilir. Penis ereksiyon halinde normalde düz bir doğrultuda olması gerekirken bir tarafa doğru eğilmiştir. Ereksiyon konumunda penisdeki eğrilik ve tanı net bir şekilde konulur. Penis eğriliği ameliyatları ile mevcut problem düzeltilebilmektedir. Penil kurvaturları, öne doğru, arkaya ya da yana doğru olabilmektedir. Hastalar cinsel ilişki sırasında zorlanabilmekte ve ağrı duymaktadır.

Yapılan ameliyatda, sünnet kesisinden girilerek penisin eğrilik olan yerin aksi tarafına plikasyon yapılır. Bu sayede penisin doğrultusu düzeltilmiş olur. Ameliyat sırasında artifisiyal ereksiyon sağlanarak ameliyatın başarılı olup olmadığı ameliyat anında gözlenmelidir. Aşırı bir eğrilik yoksa penis boyutlarında bir kısalma meydana gelmez. Aşırı derecede eğrilikleri olan hastalarda ameliyat sonrasında hafif bir kısalma yaşanabilir.

Penis Başına Geçici Dolgu Uygulamasıyla Erken Boşalma Tedavisi

Erkeklerde erken boşalmanın bir çok nedeni vardır. Bunlar psikolojik nedenler, eşler arası uyumsuzluk, penisi başının aşırı duyarlı olması gibi nedenlerdir.

Erken boşalmayı engelleyecek bir takım medikal tedaviler bulunmaktadır. Bunlar arasında en pratik olanı glans penis (penis başına) geçici dolgu uygulaması yaparak penis ucunu çok hafif duyarsızlaştırma işlemidir. Bu işlem normal hislerinizi değiştirmeyecektir, sadece aşırı duyarlılığa bağlı erken boşalmayı düzeltecek, azaltacak kadar bir uygulamadır.

Erken boşalmayı engellemek için penis başına yapılan dolgu işlemi, lokal anestezi ve krem altında yapılmaktadır ve çok kolay bir işlemdir. Erken boşalma tedavisi uygulamasında penis başına dolgu verilir, bu dolgu aynı zamanda penis başının bir miktar büyümesinede yol açmaktadır. Verilen dolguların ve işlemin kalıcılığı 1 yıldır. İlk uygulama sonrasında birkaç gün penis başında şişlik olacaktır, bunun haricinde hasta tamamen normal yaşantısına devam edebilecektir. 1 hafta sonrasında tam randıman alınacak hale gelecektir. 1 yıl sonra dolgunun etkisi bittiğinde tamamen eski hale geri dönülecektir.

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatı Sık Sorulan Sorular

Penis Uzatma Ameliyatı Sonrasında Penis Kaç cm Uzamaktadır?

Penis uzatma ameliyatı sonrasında en fazla 2-3 cm kadar uzama sağlanmaktadır, bunun üzerindeki rakamlar gerçekci değildir. Yapılan ameliyat penis kalınlaştırmayla birlikte kombine edildiğinden penisin kalınlığı belirgin bir şekilde artacaktır. Bunda bir sınır yoktur. Dolayısıyla hem kalınlığın artması hemde boyda meydana gelen değişiklik penisin daha büyük ve iri gözükmesine yol açacaktır. Penis kalınlaştırma ameliyatı eğer tekrar edilirse penis tekrardan dahada kalın ve büyük hale gelecektir. Dolayısıyla boy olarak belli bir sınır varken, enine büyümede bir sınır yoktur.

Penis Büyütme Ameliyatında His Kaybı Olur mu?

Penis büyütme ameliyatı sonrasında kesinlikle hissiyatda bir değişiklik olmaz, önceden nasıl hissediliyorsa aynı şekilde devam eder.

Penis Uzatma Kalınlaştırma Ameliyatlarında Ereksiyon Kaybı Olur mu?

Penis uzatma kalınlaştırma ameliyatı sonrasında uyguladığım teknikte kesinlikle bir ereksiyon (sertleşme) kaybı olmaz, hatta ilk günden itibaren ereksiyon meydana gelebilir. Bu durumu (sertleşmeyi) engellemek için ilk günlerde penisi bantlarla tuturmaktayım.

Penis Kalınlaştırma Ameliyatında Yağlar Başka Yere Kayar mı?

Penise yağ enjeksiyonu sonrasında kesinlikle yağların skrotum(torbalara) gitmesi mümkün değildir, yağlar başka bir bölgeye gidemez, sadece şişlikler geçici olarak torba kısmında genişlemeye yol açabilir.

Penis Büyütme Ameliyatları Erken Boşalmayı Önler mi?

Penis büyütme ameliyatı erken boşalmayı önlemez,ya da geciktirmez. Bu konuyla bir ilgisi yoktur. Erken boşalmayı engellemek için penis başına geçici dolgu uygulaması yapılmaktadır.

Penis Kalınlaştırmada Penis Başına Yağ Enjekte Edilebilir mi?

Penis kalınlaştırma ameliyatları, penisin gövdesi üzerine çepe çevre yapılmaktadır. Penisde kalıcı bir büyüme olmaktadır, ancak glans penis denilen penis başına yağ enjeksiyonu yapılamaz. Bu bölge zaten ereksiyonda kendiliğinden genişleyen bir bölgedir, ameliyatla penis başı büyütülmesine gerek yoktur.