İZMİR VAJİNA KANSERİ TEDAVİSİ – VAJEN KANSERİ

Vajen Kanseri
Vajen, dış genitalyayı rahime bağlayan kas yapısından oluşan, tüp şeklinde bir tüptür. Vajinal kanser bu tüpü döşeyen hücrelerden gelişir. Diğer organlardan başlayan kanserlerin vajene dağılması karşılaşılan bir durumken, vajenden primer kanserin başlaması nadirdir. Erken evrede yakalandığında tedavisi yüz güldürücü sonuçlar veren bu hastalık, vajen dışına yayıldığı zaman tedavisi zor bir hal alır.

Semptomlar:

Erken dönemde bulgu vermeyebilir. Ancak kanser ilerledikçe şu belirtiler görülebilir:
Alışılmadık kanama, örneğin ilişki sonrası ya da menapoz sonrasında.
Sulu vaginal akıntı.
Vajende şişlik ya da kitle
Ağrılı işeme
Kabızlık
Pelvik ağrı

Vajinal kanser nedenleri tam olarak belirlenmiş değildir. Ölümsüzleşen hücreler kontrolsüz çoğalırlar ve kitle oluştururlar. Ardından bu kitleden kaynaklanan hücreler vücudun başka bölgelerine giderler, ki buna metastaz denilir.

Vajen Kanseri Risk faktörleri:

İleri yaş.
Vajinal intraepitelyal neoplazi(VAIN) denilen atipik hücrelerin görülmesi. VAIN HPV enfeksiyonunun neden olduğu bir lezyondur. Fakat bu lezyon sıklıkla servikal hücrelerde değişikliğe neden olurlar.
Birden fazla seksüel partnerin olması
İlk cinsel deneyimin erken yaşta olması
Sigara içmek
HIV enfeksiyonu

Testler ve Tanı:

Sağlıklı kadınların vaginal kanser yönünden değerlendirilmesi. Vaginal kanser zaman zaman sağlıklı görüen kadınarın rutin muayeneleri sırasında tespit edilir. Doktorun iki ğarmağı ile yaptığ ve tuşe denen muayene sırasında sertlik hissedilir ya da spekulum denilen alet ile serviks ve vagen gözle görülür. Doktorunuzun yapacağı pap test de vaginal kanseri tespit edebilir.

Vaginal kanserin tanısı:

Vagenin kolposkop ile incelenmesi=kolposkopik muayene.
Vagenden patolojik incelemeye yollanmak üzere parça alınması.

Evreleme:

Vaginal kanser tanısı konulduktan sonra tedavi ve hastalığın prognozunu değerlendirme üzere evreleme işlemi yapılır. Bu amaçla bilgisayarlı tomografi (BT), magnetik rezonans görüntüleme (MRI) ya da pozitron emisyon tomografisi (PET) yapılabilinir.

Buna göre;

Evre I: Kanser vagende sınırlı.
Evre II: Kanser vagenin komşuluğundaki organlara sıçramıştır.
Evre III: Kanser yakındaki lenf nodlarına ya da pelvik organlara sıçramıştır.
Evre IV: Kanser lenf nodları, yakındaki organlar ya da uzak organlara yayılmıştır.

Vajen Kanseri Tedavi:

Cerrahi. Tümörün boyutuna göre, sadece parçanın çıkarılması, tüm vagenin alınması, ya da pelviste bulunan organların büyük oranda çıkarılması gibi metodlar uygulanır.

Radyoterapi. Vagen komşuluğundaki sağlıklı dokulara etkisi nedeniyle pek çok yan etki görülebilir.
Kemoterapi. Cerrahi ve kemoterapinin yararının olmadığı durumlarda kullanılır.

Vajen Kanserinden Korunma:

Vaginal kanserden korunmanın kesin bir yolu yoktur. Ancak riskinizi azaltmak amacıyla şunları yapabilirsiniz:
Düzenli vaginal muayeneye gitmek ve Pap testini yaptırmak.
HPV’ye karşı aşılanmak.
Sigarayı bırakmak.

 

 

ajina kanseri son derece nadir görülür. Üreme organlarında gelişebilecek tüm kadın genital kanserlerinin % 1-2’sini oluşturur. Yaşlı hastalarda daha çok görülmesine rağmen son yıllarda HPV enfeksiyonunun artması ile birlikte genç kadınlarda da vajina kanseri oluşumuna dair yayınlar artmıştır.

Vajina kanserinin belirtileri nelerdir?

*Vajinadan gelen bol miktarda şeffaf bazen kanlı akıntı bir akıntı

*Cinsel ilişki sırasında veya cinsel ilişki sonrası kanama

*Cinsel ilişki sırasınca acı duyma, disparoni

*Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik veya sorunlar

*Sık idrara çıkma ve mesane ağrısı.

Vajina kanseri oluşumunda etkili faktörler nelerdir? HPV ve Vajina Kanseri ilişkisi Nedir?

Eskiden kullanılan bir çeşit hormonun, hamileyken dietilstilbestrol (DES) kullanımının şeffaf hücreli adenokarsinoma denilen değişik bir tür vajina kanserine sebep olduğu bilinmektedir. Fakat günümüzde bu hormon dietilstilbestrol (DES)  artık kullanılmamaktadır. Bugünlerde en çok üzerinde durulan neden veya risk faktörü Human Papilloma Virus yani  HPV’ dir. Özellikle bazı HPV tiplerinin çok agresif oldukları ve serviks kanseri sonrası komşuluk yolu ile veya doğrudan sadece vajina kanserine sebep oldukları bilinmektedir. Bazen HPV’ ye bağlı gelişen rahim ağzı kanseri veya CIN sebebi ile yapılan rahim ameliyatı “histerektomi” sonrası  vajinada HPV enfeksiyonuna bağlı “vajina kanseri” gelişimi nadir de olsa gözlenmektedir. Bu sebeple HPV’ ye bağlı rahim ağzı değişikliği sonucu rahimi alınmış kadınların  da yılda bir vajinadan “simir testi” yaptırmaları gerekmektedir. Smear testi  HPV varlığında hayat kurtarıcıdır.

Vajina kanseri öncü lezyonları “VAİN” nedir?

VAIN ( vulvar intraepitelyal neoplazi) CİN ve VİN de olduğu gibi aynı şekilde hücre değişikliğinin ciddiyetine bağlı olarak VAİN 1, VAİN 2, VAİN 3 olarak sınıflandırılmaktadır. Hastalık bu aşamada tanı konup uygun takip ve tedavi yapılırsa kansere dönüşüm önlenebilir. Erken tanı önemlidir.

Vajina kanseri ve VAİN teşhisi nasıl konur?

Tarama amaçlı pap-smear erken teşhiste önemlidir. Tanı genellikle vajinal spekulum muayenesi sırasında göz ile, kolposkop ile ve biopsi alınarak konur.

Vajina kanseri ve VAİN tedavisi nasıl yapılır?

Ameliyatın genişliği tümörün yerine ve büyüklüğüne  bağlıdır. Eğer kanser, tümör  vajinanın üst üçte bir bölümünde ise doktor muhtemelen rahimi, vajinanın bir bölümünü ve kanserin lenf sistemine yayılıp yayılmadığını anlamak için kasıktaki lenf bezlerinin de alınması gerekecektir.  Ameliyat sonrası genellikle bir onkoloji merkezinde radyoterapi seansları yapılacaktır.Genç hastalarda cinsel hayatın devamı için estetik cerrahi  ile genellikle vajinanın eksilen  ve bozulan bölümünü (vajinoplasti ameliyatı)yeniden yapabilmektedir.