İZMİR SİLİKON TAKTIRMA

Erojenik organ olan meme, kadınlığı simgelemekle birlikte, kadının fiziki görünümünde önemli yer alır. Her kadın estetik olarak güzel göğüslü olmayı diler. Fakat çift ya da tek taraflı gelişme kusuru veya gebeliğin ardından kilo vermeye bağlı olarak, meme dokusu hacmini yitirebiliyor, normalden daha küçük olabilir. Bu gibi durumlarda dolgun görünüm kazandırmak için yapılan meme büyütme ameliyatı ile daha iri, daha dolgun, daha büyük, estetik olarak daha güzel göğüsler elde etmek mümkündür.

Göğüslerinizin büyütme oranını, beklentilerinizi, mevcut meme yapısının durumunu, beden, göğüs ölçülerinizi dikkate alarak saptıyorum. Dolgunluğu azalmış, gevşemiş, sönmüş, sonuçta biraz sarkmış olduğunda, tek başına meme büyütme ameliyatı uygulandığında gevşemiş olan dokular, çoğu zaman silikonun üzerinden sarkmaya devam eder. Böyle göğüslerde göğüs dikleştirme ameliyatı ile birlikte yapmak daha doğrudur.
Silikon meme protezleri

Göğüsler, hemen hemen herkesin bildiği silikon protezler ile büyütülür. Silikonun vücut için sağlığa zararlı hiçbir etkisi yoktur. Silikon inert maddedir, yani vücuda yerleştirildikten sonra organizmayla kimyasal etkileşime girmez, molekül yapısı daima aynı olarak kalır. Silikonun kansere neden olmadığı bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır.
Silikon protezlerin içinde bulundurdukları maddeye göre 2 çeşidi vardır:

Serum fizyolojik içeren silikon protezler: Dışı silikondan üretilmiş kapsülün içinde serum fizyolojik yani tuzlu su içerir. Vücudumuz için yabancı madde değildir. Kıvamı meme dokusunun kıvamı ile aynı olduğu için dışarıdan elle yoklandığında varlığı fazla hissedilmez.
Silikon içeren protezler: Bu tür protezlerin içerdikleri silikonun kıvamına göre 2 çeşidi vardır:
Sıvı silikon içerenler: Sıvı silikon, yumuşak kıvamlı, akıcı özelliktedir. Sıvı silikonun yumuşaklığı göğsün yapısının yumuşaklığına yakın olduğundan, dışarıdan elle muayene edildiğinde, sıvı silikon içeren protezin varlığı fazla hissedilmez.
Kohezif silikon içerenler: Sıvı silikondan daha koyu kıvamlı, katıdır, dolayısıyla akıcı değildir. Sıvı silikona göre kıvamının daha koyu olması, biraz daha sert olmasından dolayı, göğüs dışarıdan elle yoklandığında, içerideki silikonun varlığı hissedilebilir. Diğer tip protezlere göre daha sert kıvamı vardır.

Silikonların, şekillerine göre de 2 çeşidi var:

Yuvarlak silikonlar: Bu tip silikonlar, yarım küre şeklinde olur. İçeriye yerleştirildikten sonra göğüs üst kısmında da dolgunluk oluştururlar.
Anatomik yani damla silikonlar: Bu tip silikonlar, düşen damla şeklindedir. Şekilleri, göğsün doğal şekline daha uygundur. İçeriye yerleştirildikten sonra göğüs alt kısmında dolgunluk oluştururlar.

Kliniğimizde, FDA (American Food and Drug Administration) tarafından onaylanmış olan silikon protez tipleri kullanılıyor.
Silikon protezlerin yerleşim seçenekleri

Meme, temel olarak süt bezleri ve yağ dokusundan oluşur. Meme dokusunun altında, meme ile kaburga kemikleri arasında göğüs kası vardır. Operasyon sırasında silikonlar, ya meme ile göğüs kasının arasına yani göğüs kası üzerine, ya da göğüs kası ile kaburga kemikleri arasına yani göğüs kası altına yerleştirilir.

silikonun yerleşim yerleri
kas altı ve kas üstü silikon

Hastanın sağ tarafına (size göre sol) kas altı yerleştirilmiş protezin duruşunu, sol tarafına (size göre sağ) kas üstüne yerleştirilmiş protezin duruşunu izlemektesiniz
Göğüs kasının altına yerleşim

Silikon protezlerin kenarlarının dışarıdan bakıldığında fark edilmesi, elle muayene edildiğinde hissedilmesi kas altına yerleştirildiğinde daha zordur. Çünkü üzerini örten ayrıca kas tabakası vardır. Bu nedenle daha doğal görünüm kazandırılmış olur. Dual plan uygulaması, kas altına yerleştirme tekniğinin farklı modifikasyonudur. Dual plan, silikonun kısmen kas altında kısmen de süt bezi altında olması ya da, kasın tutunduğu yerden tamamen ayrılarak silikonun yerleştirilmesi veya, süt bezi-kas ilişkisinin değiştirilerek silikonun yerleştirilmesi şeklinde yapılabilen uygulamadır.
Göğüs kasının üzerine yerleşim

Kas altına yerleştirilen silikonlar kadar doğal görüntü oluşturulması oldukça zordur. Elle muayene edildiğinde, silikonlar hissedilebilir. Dolgun göğüslü olmayan, ince, zayıf insanlarda deri altına yerleştirilmiş top gibi görünebilir, dışarıdan bakıldığında dış kenarları belli olabilir.
Silikon protezlerin yerleşimi için giriş yerleri
Silikonları yerleştirmek için 3 ayrı yol mevcuttur:
Meme başı alt kenarı

Meme başı etrafındaki areola adı verilen kahverengi alanının alt kenarından yaklaşık 4 cm. uzunluğunda yarım çember şeklinde kesilir. Kesi buradan yapıldığında protezin yerleştirileceği yere süt bezlerinin içinden geçilerek ulaşılır. Buraya ulaşmak için süt bezlerinin kesilmesi, doğumdan sonra emzirmeyi bozabilir, süt azalmasında neden olabilir. Meme başının duyusunu sağlayan sinir zedelenebilir, bu durum meme başında geçici, nadiren de kalıcı uyuşukluğa neden olabilir. Ameliyat yarası, areolanın alt kenarında hafif silik iz bırakarak iyileşir.
meme büyütmede kesi yerleriMeme alt kenar çizgisi

Meme alt kenarındaki katlanma çizgisi üzerinden yaklaşık 4 cm. uzunluğunda kesilir. Yara, meme alt kenarında hafif silik iz bırakarak iyileşir. Protez buradan girilerek yerleştirildiğinde süt bezleri etkilenmez, olası doğumdan sonra emzirme problemi, süt azalması gibi durumlar oluşmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin zedelenme ihtimali hemen hemen yoktur. Bu nedenle meme başının uyuşukluğu sık rastlanan bir durum değildir.
Koltuk altı

Koltuk altında, derinin katlanma çizgilerinin üzerinden 3-4 cm. kesilir. Göğsün altına doğru tünel hazırlanır, protez açılan tünelin içinden yerleştirilir. Protezler, bu yoldan genellikle kas altına yerleştirilir. Bu yol kullanılıp, özellikle kas altına yerleştirilirse enfeksiyon riski ciddi anlamda azalır. Ameliyat yarası koltuk altında olduğundan, göğsün üzerinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise derinin katlanma çizgileri içinde olduğundan dolayı zaman içinde kaybolup gider. Bu yolla yapılan göğüs büyütme ameliyatının süt bezlerine herhangi zararı yoktur. Olası doğumdan sonra emzirmeyle ilgili problemlerle karşılaşılmaz. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin zedelenme olasılığı çok düşüktür. Bu yüzden meme başının uyuşukluğu sık rastlanan durum değildir.