BURUN EĞRİLİĞİ TEDAVİSİ İZMİR

Deviasyon (Burun Kıkırdak Kemik Eğriliği) Ameliyatı

Deviasyon (Burun Kıkırdak Kemik Eğriliği) AmeliyatıDeviasyon nedir?
Deviasyon burnun içinde, ortadaki kıkırdak-kemik duvarın eğikliği anlamına gelmektedir.

Deviasyon ne gibi yakınmalara yol açar?
Deviasyonun yol açtığı en önemli yakınma burun tıkanıklığıdır. Böyle bir durumda hasta özellike efor halinde burnundan yeteri kadar nefes alamadığını, sabah kalktığında ağzının kuru ve paslı olduğunu hissedebilir. Deviasyon horlamaya katkıda bulunabilir, sürekli ağız solunumuna sebep olup farenjite yol açabilir, sinüzite ve burun kanamalarına zemin hazırlayabilir.

Deviasyon ameliyatı kaç yaşından itibaren yapılabilir?
Deviasyon ameliyatı için klasik olarak kabul edilen alt yaş sınırı 18’dir. Literatürde özel durumlarda daha küçük yaşlarda cerrahi uygulanabileceği bildirilmiştir.

Burun eti (konka) nedir?
Konka burnun her iki yan duvarında yer alan burun etinin adıdır. Alt, orta ve üst konka olmak üzere burunda 3 çift konka bulunmaktadır.

Burun eti büyümesi nelere yol açabilir?
Fizyolojik olarak burun döngüsü adını verdiğimiz bir çerçevede alt burun etleri bir sağda bir solda olmak üzere periyodik olarak kanla şişerek havayı nemlendirir, ısıtır ve filtre eder. Bu sebeple hiç deviasyonu olmayan birinde bile herhangi bir anda burnun bir tarafı diğerine göre daha açık olarak hissedilebilir. Ancak bu etlerde anormal bir büyüme gerçekleşirse burun tıkanıklığına yol açabilir. Özellikle deviasyonu olan hastalarda bir taraftaki burun eti daha çok havaya maruz kalarak zaman içinde kalıcı olarak şişer, böylece burun tamamen bloke olabilir. Bunun yanı sıra orta burun etleri balon gibi havayla şişerek (konka bülloza) sinüslerin ağzını tıkayarak sinüzite zemin hazırlayabilir ya da burnun ortasındaki duvarı karşıya itip deviasyona sebep olabilir.

Deviasyon ameliyatı genel anestezi ile mi yapılmaktadır?
Deviasyon ameliyatları lokal anestezi ile ya da sedasyonla da yapılabilmesine karşın günümüzde hasta konforu açısından ve cerrahın daha rahat çalışması açısından daha çok genel anestezi tercih edilmektedir.

Burun eti (konka) ameliyatları deviasyon ameliyatı ile aynı seansta yapılabilir mi?
Evet, her iki ameliyat aynı seansta yapılabilmektedir.

Burun eti ve deviasyon ameliyatları estetik burun ameliyatıyla birlikte aynı seansta yapılabilir mi?
Evet, her üç ameliyat aynı seansta yapılabilir.

Ameliyat öncesi nelere dikkat edilmeli?
Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanımı 1 hafta önceden kesilmelidir. Ameliyat anında üst solunum yolları enfeksiyonu başta olmak üzere hastanın enfeksiyonunun olmaması gerekmektedir.

Burun eti küçültmelerinde hangi yöntemler mevcuttur?
Burun etlerinin küçültülmesi için pek çok yöntem vardır. Bunların arasında başlıca radyofrekans, elektrokoterizasyon ve burun etinin bir kısmının kesilmesi sayılabilir. Son dönemde en yaygın kullanılan yöntem radyofrekans yöntemidir. Bu yöntemin temeli radyofrekans enerjisi kullanılarak burun etinin kesilmeksizin büzüştürülerek küçültülmesidir.

Havalı orta burun eti (konka bülloza) ameliyatı nasıl bir yöntemle yapılır?
Konka bülloza ameliyatında genellikle kamera eşliğinde burna girilerek balon gibi şişmiş olan burun etinin sinüslerin ağzına bakan yarısı kesilip çıkartılır.

Deviasyon ameliyatı nasıl bir yöntemle yapılmaktadır?
Deviasyon ameliyatlarında temel prensip, burnun ön tarafındaki ve burun sırtındaki desteği koruyarak burun içerisindeki kıkırdak-kemik eğriliğinin düzeltilmesidir. Olguların çok büyük bir kısmında bu işlem kapalı teknik dediğimiz burnun içerisinden bir kesi yapılarak ameliyatı gerçekleştirmek mümkündür. Burun sırtında da eğikliklerin olduğu bazı olgularda ise estetik burun ameliyatlarındakine benzer bir yöntemle burun ucunun altından bir kesi yapılarak açık teknik dediğimiz yöntemle de gerçekleştirilebilir.

Ameliyatta tampon kullanılır mı?
Yıllar boyunca tampon, burun ameliyatlarının en korkutucu yanı olmuştur. Çünkü deviasyon ameliyatları, ameliyat sonrası fazla bir ağrıya yol açmamalarına karşın kullanılan klasik tamponlar ameliyat sonrası burnu tamamen tıkamakta, bu sebeple burnundan hiç nefes alamayan hastanın boğazı uykuda iyice kurumakta, hem de tamponlar çıkarılırken ağrı, acı ve kanama meydana gelebilmekteydi. Bunların önüne geçebilmek için çeşitli ürünler kullanılmaya başlamıştır. Benim de tercihim olan silikon Doyle Splint’ler hem ameliyatın hemen sonrasında hastanın hava kanallarından nefes almasına olanak vermekte, hem de çıkarılırken burna yapışmadıkları için ağrı, acı ve kanamaya yol açmamaktadırlar.

Ameliyat sonrası hastanede kalmak gerekir mi?
Deviasyon-burun eti ameliyatı olan hasta normal koşullarda aynı gün taburcu edilmektedir.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmeli?
Ameliyat sonrası burnun içindeki silikon splintlerdeki hava kanalları özel serum ya da spreylerle yıkanarak açık tutulmaya çalışılır. Bu silikonlar burunda iki gün (duruma göre biraz daha da uzun olabilir) kaldıktan sonra çekilir. Daha sonra yine burun yıkamalarına devam edilir, burunda oluşabilecek kabukların azaltılması için nemlendirici damlalar kullanılabilir. Hasta 3-4 hafta boyunca haftada bir kez görülerek burun temizliği yapılır. Bir önemli nokta da burun tıkanıklığına katkıda bulunabilecek eşlik eden saman nezlesi gibi bir durum varsa, bunun tedavisinin de ihmal edilmemesidir.

Ameliyat sonrası ne gibi komplikasyonlar meydana gelebilir?
Deviasyon-burun eti ameliyatları komplikasyon oranı oldukça düşük ameliyatlardır. Olası komplikasyonlar arasında kanama, burun ortasındaki duvarda (septum) kan birikimi (hematom), enfeksiyon, burun içinde yapışıklık (sineşi) ve burnun ortasındaki duvarda delik oluşumu (septal perforasyon) sayılabilir. Septal perforasyon modern teknikle uygulanan bir ameliyatta %1-2 civarında görülür. Genellikle herhangi bir şikayete yol açmaz. Bazı hastalarda ise burunda kabuklanma, kanama, burun tıkanıklığı ve uyurken ıslık sesine yol açabilir. Gerekirse ikinci bir ameliyatla düzeltilebilse de buna gereksinim duyacak hasta oranı oldukça düşüktür. Titiz bir cerrahi ve ameliyat sonrası uygun bakımla tüm bu komplikasyonlardan büyük ölçüde kaçınmak mümkün olmaktadır.