BAŞ DÖNMESİ VERTİGO TEDAVİSİ İZMİR

Vertigo

Vertigo, Latince ”Dönmek” fiilinden gelir ve baş ve hareket duyusunun yitirilmesi anlamına gelmektedir. Vertigo bir hastalık değildir aksine bir hastalığın belirtisidir. Halk arasında çok sık görülür. Bu rahatsızlık kişiyi yataktan kalkamaz hale getirebileceği gibi hafif bir göz kararması, baş dönmesi, kayma hissine kadar değişebilir. Hasta kişi sarhoşluk hissi duyabilir, bayılacakmış hissi ve sabit duramama hissine kapılabilir. Bu duyular hasta kişide korkuya, çaresizliğe ve depresyona neden olur.

Vertigo nedenleri

İç kulak denge sisteminin bozulması
Görmeyle sağlanan denge sisteminin bozulması
Kas-iskelet sistemiyle sağlanan denge sisteminin bozulması
Dolaşım bozukluğu
Başta meydana gelen yaralanmalar
İlaçların yan etkileri sonucu
Kulak ameliyatları
Nörolojik rahatsızlıklar
Enfeksiyon
Alerji
Alkol
Vertigo Belirtileri

”Vertigo atağı” alarak adlandırılan baş dönmesi şiddetli ise kişide denge kaybı, mide bulantısı, kusma ve aşırı terleme şeklinde görülür. Ataklar 1-2 dakika ile 12-24 saat arasında değişen bir süreye kadar uzayabilir. Bu ataklar sırasında baş dönmesinin yanında kulak çınlaması, işitme kaybı, bilincin zayıflaması ve denge kaybına bağlı yürüme zorluğu gibi belirtilerde görülebilir.
Vertigo
Vertigo Türleri

Vertigo hastalığının iki çeşit türü vardır. Bunlar, periferik vertigo ve santral vertigodur.

Periferik Vertigo; Vertigonun sebebi iç kulak ya da vestibüler organlarıdır. Periferik vertigo, vestibüler ve otolojik vertigo olarak adlandırılır. Periferik vertigonun en sık sebebi benin pozisyonel proksismal vertigodur kısaca BPPV olarak adlandırılır. Buna meniere hastalığı, labirintis ve superior semisirküler kanal zedenlenmesi izler. İç kulağı etkileyen soğuğa maruz kalma, influenza, travma gibi etkenler geçici vertiyo ataklarına neden olabilir. Bunun yanında bazı antibiyotiklerde kanal sisteminde hasara yol açarak vertigo ataklarına sebep olabilir.

Santral Vertigo; Vertigo hastalığının nedeni eğer beyinde bulunan denge merkezlerinde ise bu tür vertigoya santral vertigo denir. Santral vertigoya, artikülasyon ve konuşma bozuklukları, yutma bozukluğu, çift görme gibi bazı ek nörolojik bulgular eşlik eder. Santral vertigonun en sık görülen nedenleri; multiple skleroz, migrene bağlı vertigo, letarel medüller sendrom gibi, otoimmun iç kulak hastalığı, akustik norinom ve beyin damar hastalıklarıdır.

Vertigo Hastalığına Sebep Olan Hastalıklar

Baş pozisyonuna bağlı vertigo; Belli baş pozisyonunda kendini gösteren ani baş dönmesi durumudur. Baş dönmesi çok uzun sürmez. Baş dönmesi beraberinde anormal göz hareketleri görülür. Göz kürleri istemsiz hareket eder. İşitmede bir sıkıntı yoktur, çınlama ve ek şikayetlerde yoktur. Tedavisinde epley manevrası yapılır yüzde doksanlara varan başarı oranı gösterir. Bu manevra haftada bir olarak uygulanır ve tedavi sonrasında kişiye başını öne ve arkaya kesinlikle eğmesi yasaklanır. Atakların tekrarlanması halinde bu manevra tekrar uygulanır.
Meniere hastalığı (İç kulak tansiyonu); İç kulakta bulunan yarım daire kanalları içindeki sıvının artışına bağlı olarak iç kulak tansiyonu oluşur. Aşırı tuz tüketimi, menepoz, gebelik, stres gibi faktörler bu hastalığı tetikleyebilir. Her yaşta görülebilir fakat 40-60 yaş arasında daha sık görülmektedir. Hastalık genelde tek kulakta görülür. Baş dönmeleri, baş dönmelerinden önce kulakta çınlama, kulakta doygunluk hissi ve işitme kaybı bu hastalığın en önemli belirtilerindendir.
Kalp damar hastalığı
Santral sinir sistemi hastalıkları
Orta kulak ve iç kulak arasındaki anormal bağlantılar
İç kulaktan başın pozisyonunu beyine ileten sinirde iyi huylu tümör
Boyun fıtığı ve boyun kireçlenmeleri
Migren
Vertigo Tanısı

Uzman kişi hastadan aldığı bilgiler doğrultusunda hastayı muayene eder ve hastaya bazı testler yapar. Uzman kişinin hangi testleri yapacağı kişinin cinsiyetine, yaşına, vertigonun süresine, tipine ve ek şikayetlerin, hastalıkların bulunup bulunmamasına göre değişiklik gösterir. Uzman kişi kulak muayenesi ve nörolojik muayene yaparak hastalığın kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmaya çalışır. Kulak ile ilgili sorun olduğu düşünülüyorsa iç kulak ile ilgili denge testi ve işitme testi yapar. Eğer nörolojik olduğu düşünülüyorsa EGG, bilgisayarlı tomografı ve MR çekilir ya da uzman kişi kalp-damar ile ilgili sorun olduğunu düşünüyor ise Ekokardiyografi ve EKG yapılır.

Vertigo Tedavisi

Vertigo tek başına bir hastalık olmayıp başka bir hastalığın belirtisi olduğu için ilk önce asıl hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Kulak hastalıklarına bağlı vertigo genellikle kısa veya uzun sürede kendiliğinden ortadan kalkmaktadırlar. Baş dönmesi pozisyonal baş dönmesi ise eğer, Epley manevrası denen, doktorun hasta kişiye muayene sırasında uygulayacağı bazı hareketlerle tedavi edilmektedir. Bu hareketler iç kulaktaki bazı partiküllerin yerine oturmasına yardımcı olmaktadır. Diğer sebeplerde ilaç tedavisi ya da ameliyat tedavisi kullanılması gerekir. Ayrıca vertigo hastalığını tetikleyici etkenlerden kaçınılmalı, sigara alkol gibi maddeler kullanılmamalıdır.